Stronie / Kontakt

Osoba do kontaktu: Małgorzata Kowalska
Gminny Ośrodek Kultury z/s w Stroniu
tel./fax 033 879 74 79, e-mail: biuro@gokstryszow.pl
www.gokstryszow.pl