Jastrz��bia / Kontakt

Osoby do kontaktu:
Spacery po wsi i okolicy - Dorota Węgrecka tel. 33 876 32 42,
e-mail: wioska3wionkow@gmail.com
Zajęcia w zagrodzie „Koło wiejskich tradycji” - Marta Mieczyńska,
tel. 604 783 631, e-mail: Marta.mieczynska@wp.pl